BSO Straat Soenda gaat verhuizen

Vanaf volgend schooljaar stopt de kinderopvanglocatie bij de Mgr. Bekkersschool. Helaas heeft de Mgr. Bekkerschool ons laten weten de samenwerking met Kinderopvang Meander te beƫindigen.

De kinderopvanglocaties aan de Zuidenveld en Somerlustweg blijven. Voor de locatie bij de Mgr. Bekkerschool geldt dat we op zoek gaan naar een gelijkwaardige locatie voor groene kinderopvang in de buurt.

Overnamepartner

Als reden voor de beƫindiging van de samenwerking, noemt de Mgr. Bekkerschool het feit dat Meander de kinderopvang gaat verkopen aan een andere partij. Tot enkele jaren geleden maakte de kinderopvang deel uit van Zorggroep Meander. Inmiddels is de kinderopvang een zelfstandige stichting. De reden om tot die verzelfstandiging over te gaan, is dat Zorggroep Meander zich primair wil toeleggen op verpleging, verzorging, revalidatie en thuiszorg van ouderen.

Daarom ook is in de loop van de jaren gezocht naar een professionele overnamepartner, die aansluit bij de visie van Meander over de ontwikkeling van het kind. Inmiddels zijn er gesprekken gestart met een mogelijke kandidaat. Er is op dit moment echter nog geen sprake van een definitieve overname.