Veelgestelde vragen

Hieronder de meest gestelde vragen die betrekking hebben op de Kinderopvang. Wanneer je op een vraag klikt kom je direct bij het antwoord op de vraag.

Wij hanteren 1 maand opzegtermijn, per halve maand.

In principe kan uw kind binnen een week geplaatst worden. Echter is het wel van belang dat er intake, rondleiding en wenafspraken plaatsvinden. U kunt dus het beste minimaal een maand voor starten uw kind inschrijven.

Als u een opmerking of klacht heeft kunt u altijd terecht bij de medewerkers op de groep. Lukt dit niet, dan kunt u contact opnemen met de locatiecoördinator of directeur.

Verder zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie http://www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Hier vindt u ook een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Elk KDV en de BSO’s samen hebben een oudercommissie. U kunt hierin zitting nemen als uw kind naar de opvang gaat. Wilt u meer informatie over de OC? Vraag dan gerust 1 van onze medewerkers.

Als uw kind na het KDV naar de BSO gaat, moet u uw kind opnieuw inschrijven.

Is dit niet het geval, dan stopt de opvang, zodra uw kind 4 wordt.

U bent altijd welkom om een kijkje te nemen!

U kunt een mail sturen, om een afspraak te maken voor een rondleiding.

In het LRK staan alle gastouderbureaus, gastouders, kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen geregistreerd  die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet u gebruikmaken van een kinderopvangvoorziening die in het LRK staat. De Belastingdienst controleert dit.