Nieuwsbrief #2

Beste ouder(s)/Verzorger(s),

Het voorjaar is begonnen en we zijn druk bezig met het aanleggen van de moestuinen.
We hopen dat we straks veel gezonde en lekkere dingen kunnen eten uit eigen tuin.
Op de locatie Zuidenveld zijn we blij met onze nieuwe vloer.  Een ouder gaat ons helpen met nieuwe kapstokken. Hierdoor hebben we meer ruimte in de gang en kunnen we het met ons allen netjes en opgeruimd houden. Komt u gerust eens kijken.
In maart zijn we begonnen met de ouderapp. Onze medewerkers zijn enthousiast en ik heb begrepen dat u als ouder ook tevreden bent. Mocht u toch nog vragen hebben stel ze dan gerust.
We willen ook graag van u horen wat u terug wilt lezen in de ouderapp, zodat we hier rekening mee kunnen houden.

Hartelijke groet,

Ingrid Bes
Manager a.i. Kinderopvang Meander

Digitale facturen

Met ingang van 1 mei 2017, zijn wij voornemens de facturen per mail te versturen.
Dit is duurzamer en goedkoper, dan alles per post.
Levert dit voor u een probleem op, dan kunt u dit voor 20 april melden via de mail op info@kinderopvangmeander.nlZoals u misschien hebt vernomen heeft nog niet iedereen een factuur ontvangen. De incasso zal volgende week plaatsvinden.

Nieuwe medewerker

Vanaf volgende week is  Anouk de Jonge werkzaam op de BSO Straat Soenda. Ze zal met name de tso diensten draaien op maandag, dinsdag en donderdag, maar ook de vso en woensdagmiddag.
Het is fijn dat met de komst van Anouk de BSO op woensdagmiddag open kan en de kinderen op hun eigen locatie kunnen blijven.

Schoolreis peuters

Op 30 mei aanstaande is het zover! De peuters van Kinderopvang Meander gaan samen op schoolreis! Binnenkort ontvangt u de uitnodiging.
We gaan in een grote bus op weg naar de Heemtuin!

Avond4daagse

De oudercommissie organiseert dit jaar de avond4daagse. Alle kinderen kunnen meelopen en per gezin wordt er 1 begeleider gevraagd. De oudercommissie hangt binnenkort de posters op en deelt de inschrijfbriefjes uit. We hopen met een gezellig grote groep te kunnen lopen!

Stagiaires

Binnen de Kinderopvang en de BSO hebben we een aantal stagiaires. Nu ze al wat langer bij ons stage lopen worden hun taken ook wat meer uitgebreid. Dit kan betekenen dat uw kind soms door een stagiaire van school wordt gehaald. Dit gebeurd altijd in overleg met de stagiaire en de pedagogisch medewerker.

Flexibele opvang

De flexibele opvang gaat veranderen. Nu is het zo, dat u op papier “vaste”dagdelen heeft, die u flexibel gebruikt. We gaan dat veranderen in een volledig flexibel contract, waarin u een aantal uren per maand afneemt, die u flexibel kunt inzetten.
In de praktijk verandert er dus niet zoveel, alleen op papier is het dan duidelijker voor u en voor de medewerkers, hoeveel gebruik u nog kunt maken.
Met de ouder app, kunt u dan zelf uw kind inplannen en u ziet dan ook direct of u gebruik maakt van extra dagdelen.

Breng- en haaltijden

Onze standaard openingstijden zijn van 7:00-18:00 uur. Op dit moment zijn er ouders die buiten deze uren gebruik maken van de opvang. Echter, zij betalen hier extra voor. Wilt u dus gebruik maken van onze vroege opvang (6:45), dan kunt u dit via info@kinderopvangmeander.nl aanvragen of een extra gebruik formulier tekenen.