Nieuwsbrief januari 2018

 

 Nieuwsbrief

Beste ouder(s)/Verzorger(s), We zitten al weer even in het nieuwe jaar en we zijn dan ook al volop bezig met het plannen van activiteiten voor de komende periode. De voorjaarsvakantie komt er al snel aan. Denkt u er aan dat het aanmelden nu via de app gaat en niet meer door middel van briefjes. Een korte terugblik op 2017 laat ons zien dat we een goed jaar achter de rug hebben. Een stijgend aantal kinderen en daardoor ook een aantal nieuwe medewerkers. We hopen dat deze stijgende lijn zich voortzet in het nieuwe jaar. We hebben de wijzigingen in verband met de Innovatie Kwaliteit Kinderopvang tijdig kunnen afronden en zijn hier helemaal klaar voor. Dit jaar gaan we verder! In de gemeente Veendam wordt gestart met voorscholen, wij zijn nauw betrokken bij de voorscholen van de Mgr. Bekkersschool en de Noorderbreedte. De voorschool is er voor de kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Natuurlijk blijven onze peutergroepen ook bestaan en zijn de kinderen van alle scholen welkom bij ons.  De ouderapp is volop in ontwikkeling. We verwachten dat deze binnenkort in de appstore is te downloaden. Houdt u de nieuwsbrief in de gaten. In de volgende nieuwsbrief zullen we hier op terugkomen.

Hartelijke groet,   Ingrid Bes Manager Kinderopvang Meander

 

Oudercommissie

De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders die betrokken zijn bij de kinderopvang. Door het vertrek van enkele leden zijn we op zoek naar ouders die de oudercommissie willen versterken. De oudercommissie vergadert ongeveer 4 keer per jaar. Wilt u een keer een vergadering bij wonen om te zien wat hier besproken wordt? 28 mei is er een vergadering en u bent van harte welkom.
 

In de Manne

Per 1 april gaat ook In de Manne, over op het 5 gelijke dagen rooster. Ook voor deze ouders bieden we 2 mogelijkheden voor Naschoolse opvang. Dat is 14:00-16:30 uur en 14:00- 18:00 uur. Wilt u voor 1 maart doorgeven wat uw voorkeur heeft?

 

Voorleesdagen

Op woensdag 24 januari vond wederom het nationale voorleesontbijt plaats. Het is de start van de nationale voorleesdagen die dit jaar werden gehouden van 24 januari t/m 3 februari 2018. Het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen staat hierin centraal en het prentenboek dat deze keer het meest werd voorgelezen was het boek ‘Ssst! De tijger slaapt’ van Britta Teckentrup. Bij Pinokkio lag er voor het voorlezen en het ontbijt een tijger te slapen in de kamer. Dat vonden de kinderen wel heel erg spannend. Heel voorzichtig werd de tijger langzaam wakker gemaakt en daarna werd het prentenboek van het jaar door de tijger aan de kinderen voorgelezen. Na het voorleesfeestje konden de kinderen gezamenlijk aan tafel om van een heerlijk ontbijt te genieten. Er waren krentenbolletjes, gekookte eitjes, kopjes thee en natuurlijk tijgerbrood. De broodjes werden gesponsord door Bakker Bart uit Veendam. Tijdens de nationale voorleesdagen kwam er regelmatig nog een medewerker van de bibliotheek Veendam voorlezen aan de kinderen. Ook dit was weer een groot succes. Al met al hebben de kinderen genoten van alle voorleespret tijdens de voorleesdagen. Op naar de volgende editie!