Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van kinderen die naar de kinderopvang of de buitenschoolse opvang van Kinderopvang Meander gaan.  Deze ouders behartigen de belangen van alle ouders van kinderen die naar kinderdopvang Meander gaan. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van Kinderopvang Meander. De oudercommissie denkt mee over onderwerpen als veiligheid, hygiëne, gezondheid, de omgang van pedagogisch medewerkers met ouders, hoe er met klachten wordt omgegaan en het pedagogisch beleid. Daarnaast neemt de oudercommissie deel aan de organisatie van allerlei activiteiten zoals het sinterklaasfeest, Pasen, voorleesweek enz.

Voor de oudercommissie staat het belang van het kind voorop. Hiervoor baseren zij zich op ervaringen van hun eigen kinderen, maar ook input van andere ouders is zeer welkom.

De leden van de oudercommissie komen gemiddeld 4 keer per jaar bij elkaar om samen om over allerlei zaken te praten en (on)gevraagd advies te geven. Bekijk hier al onze leden van de oudercommissie.

Nieuwe leden gezocht!

Om de belangen van alle ouders en kinderen goed te kunnen behartigen, zijn wij op zoek naar nieuwe leden.

Wil jij:

  • meepraten en meebeslissen?
  • de kwaliteit van de kinderopvang positief beïnvloeden?
  • samenwerken met andere ouders in de oudercommissie?
  • jouw (professionele) deskundigheid inzetten voor het Kinderdagverblijf of Buitenschoolse opvang?
  • de pedagogische medewerkers ondersteunen bij activiteiten zoals Kinderboekenweek, Sint-Maarten, kerst enz.

Neem dan voor meer informatie contact op met de voorzitter of lid van de desbetreffende oudercommissie of met één van de pedagogische medewerkers.

Centrale Oudercommissie

Ook heeft kinderopvang Meander een centrale oudercommissie (COC). Lees hier meer over de COC.