Centrale Oudercommissie

Grote opvangorganisaties hebben vaak, naast de wettelijk verplichte oudercommissies op locatie, een overkoepelende centrale oudercommissie (COC). Deze commissie heeft geen wettelijke basis en kan alleen bestaan wanneer een of meerdere van de lokale oudercommissies bepaalde adviesrechten willen afgeven. De oudercommissie op locatie behoudt altijd haar wettelijke rechten en blijft altijd naast de centrale oudercommissie bestaan.

Leden van een centrale oudercommissie

In het huishoudelijk reglement van de centrale oudercommissie ligt vast hoeveel leden zij telt. In de praktijk vaardigen oudercommissies vaak iemand uit de lokale commissie af naar de centrale commissie.

Machtigen

De lokale oudercommissie beslist zelf welke taken ze uit handen wil geven aan de centrale oudercommissie. Hiertoe worden afspraken vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de lokale oudercommissies. Het staat een lokale oudercommissie vrij om de onderwerpen en de voorwaarden waaronder gemachtigd wordt op elk moment in te trekken of aan te passen. Voor de werkbaarheid van de centrale oudercommissie is het natuurlijk wel handig als de gemachtigde onderwerpen van alle lokale oudercommissies overeenkomen. Locatie specifieke zaken behoren bij de lokale oudercommissie te blijven.

Als advies gevraagd moet worden over een onderwerp waar geen machtiging voor is gegeven, dan moet de opvang de lokale oudercommissie afzonderlijk om een schriftelijk advies vragen. In dat geval dient de opvang ook een afzonderlijke, schriftelijke reactie te sturen aan de lokale oudercommissie.